I demokratier ligger makten hos folket

Demokratiet svekket under partiorganisasjoners ledelse

Demokratiet svekket under partiorganisasjoners ledelse

Det er et faktum at bedrifter og organisasjoner utvikler seg på godt og vondt under noens ledelse. Det gjelder også demokratier. Gjennom årene er en gjenganger at medlemmer av partiorganisasjoner skriker uforstående opp ved dreininger av den politiske stemningen....

Organisasjonen Folkestyret vil styrke demokratiet

Organisasjonen Folkestyret vil styrke demokratiet

Folkestyret er en norsk, frittstående organisasjon (folkebevegelse) som vil styrke demokratiet og individets frihet gjennom desentralisert av makt i Norge.  På Folkestyrets nettsted blir hele Norges demos (de frie borgere) oppfordret til å samle seg i  én...

Forsøk på å løfte saker ut utfordrer det norske demokratiet

Forsøk på å løfte saker ut utfordrer det norske demokratiet

I internasjonale sammenligninger fremstår Norge som et velfungerende demokrati. Men for en velutviklet velferdsstat er det en utfordring at de siste tiårene har vært preget av forsøk på å løfte saker ut av og begrense den demokratiske politikken. Det skriver...

Nettverket Democracy R&D

Nettverket Democracy R&D

Democracy R&D er et internasjonalt nettverk av organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner som hjelper beslutningstakere med å ta vanskelige beslutninger og bygge tillit blant folk. Nettverket tar tak i situasjonen i dag med utdaterte verktøy, dalende tillit i...

Hvorfor elsker eller hater politikere borgerforsamlinger?

Hvorfor elsker eller hater politikere borgerforsamlinger?

Hva er politikeres bekymringer og innvendinger mot ideen om å konsultere tilfeldig utvalgte borgerjuryer eller borgerforsamlinger, og hvordan kan disse  håndteres? Det spør forskningsdirektør Lyn Carson i The New Democracy Foundation og coordinator David Schecter i...

New Democracy Foundation i Australia

New Democracy Foundation i Australia

New Democracy Foundation (NDF) er en uavhengig, australsk partipolitisk nøytral forsknings- og utviklingsorganisasjon. New Democracy Foundation har som mål å oppdage, utvikle, vise og fremme komplementære alternativer til dagens offentlige beslutningsprosesser for å...

Foundation for Democracy & Sustainable Development

Foundation for Democracy & Sustainable Development

Foundation for Democracy & Sustainable Development (Stiftelsen for demokrati og bærekraftig utvikling) er en UK-basert organisasjon (tenke-tank) som fremmer demokrati, bærekraft og samfunnsutvikling. Gjennom prosjekter og andre tiltak jobber FDSD for å styrke...

Graham Smith: Can Democracy Safeguard the Future?

Graham Smith: Can Democracy Safeguard the Future?

I boka "Can Democracy Safeguard the Future?"  (Kan demokratiet sikre fremtiden?) tar Graham Smith til orde for fremtidens utfordringer løses best gjennom et sterkt og deltakende demokratisk system. Boken tar for seg spørsmål omkring klimaendringer, økonomiske...

World Forum for Democracy

World Forum for Democracy er et internasjonalt arrangement i regi av Europarådet. Forumet ble initiert i 2012 som en plattform for dialog og innovasjon innen demokratisk styring etter Europarådets prinsipper over hele verden. Gjennom arrangementer tar forumet opp...

Participedia

Participedia er et globalt nettverk og en crowdsourcing-plattform for forskere, pedagoger, utøvere, beslutningstakere, aktivister og alle som er interessert i offentlig deltakelse og demokratiske innovasjoner. Professor Graham Smith ved University of Westminister er...

Oagal ønsker velkommen reportasjer og debattinnlegg

Annonse for Bedriftprofilen