Organisasjonsrepresentativt styresett truer folkestyrt demokrati

Hvordan kan innbyggere ta beslutninger? De kan gjøre det direkte gjennom å votere på forskjellige...

Les mer