World Forum for Democracy

Gjennom arrangementer tar forumet opp utfordringer som demokratiet står overfor – «med banebrytende initiativer som utgangspunkt» i henhold til sitt eget nettsted – og fremmer debatt mellom ulike aktører for å finne...

Les mer