Valgloven svekker demokratiet ytterligere ved utestengelse av småpartiene

De siste ti årene har tilliten og troverdigheten til våre politiske strukturer vært jevnt...

Les mer