Organisasjonen Folkestyret vil styrke demokratiet

FOR DEMOKRATIET: Folkestyret vil styrke demokratiet og individets frihet gjennom desentralisert av makt i Norge.

Folkestyret er en norsk, frittstående organisasjon (folkebevegelse) som vil styrke demokratiet og individets frihet gjennom desentralisert av makt i Norge.

Folkestyrets nettsted blir hele Norges demos (de frie borgere) oppfordret til å samle seg i  én folkebevegelse for å innføre ekte demokrati i Norge. Det spiller ingen rolle hvilken politisk retning borgere  har eller om de er medlemmer av politiske partier fordi Folkestyret ikke er et politisk parti og er partipolitisk nøytrale.

Organisasjonen stilte like fullt liste ved kommunevalget i 2023 i Oslo, Bergen, Stavanger, Tønsberg og Porsanger, samt til fylkestinget i Akershus, Rogaland, Vestland og Vestfold.

Motivirkende kraft til sentralisering

«Med dagens system er den demokratiske makten i ferd med å forsvinne ut av folkets hender og ut av landet gjennom sentralisering av demokratisk og økonomisk makt. Makten forvaltes i stadig større grad av multinasjonale virksomheter, overnasjonale institusjoner og en sentralisert mediebransje. Folkestyret utgjør en motvirkende kraft til denne økende sentraliseringen av makt og bruk av kontroll, overvåking og innskrenket individuell frihet,» skriver Folkestyret på nettstedet sitt.

Organisasjonen Folkestyrets 10 demokratiske prinsipper:​

 1. Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn
 2. Mennesket har eiendomsrett og forvalter fellesskapet sammen
 3. Menneskets behov som ivaretas av samfunnet tilpasses individuelt
 4. Den demokratiske makten har sitt sete hos individet
 5. Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform
 6. Myndighetene er underlagt folket
 7. Demokratisk makt i samfunnet kan ikke overføres ut av landet
 8. Demokratisk makt i samfunnet som allerede er ført ut av landet tilbakeføres
 9. Rettighetene til naturressursene eies av folket – og kan ikke selges til andre
 10. Naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskyttes

Folkestyrets ni forutsetninger for et godt folkestyre

 1. Media frigjøres fra interesse-påvirkning for å kunne tjene folket med nøytral informasjon.
 2. Forskningen frigjøres fra interesse-påvirkning for å kunne tjene folket med nøytral kunnskap.
 3. Personlige data tilbakeføres under personlig kontroll.
 4. Helsevesenet frigjøres fra farmasøytisk industri for å kunne levere helhetlig og regenerativ helse.
 5. Partileddets betydning svekkes for å knytte folkevalgte representanter mer direkte til folket.
 6. Det gjennomføres flere folkeavstemminger der folket får reell makt.
 7. Vedtak i samfunnet gjøres så lokalt og nært folk som mulig, i en desentralisert styreform.
 8. Man velger internasjonalt samarbeid istedenfor global styring.
 9. Pengesystemet er for og av folket og forankres i reelle verdier.