Demokratiet svekket under partiorganisasjoners ledelse

Demokratiet svekket under partiorganisasjoners ledelse

[Excerpt]Det er et faktum at bedrifter og organisasjoner utvikler seg på godt og vondt under noens ledelse. Det gjelder også demokratier.[/Excerpt] Gjennom årene er en gjenganger at medlemmer av partiorganisasjoner skriker uforstående opp ved dreininger av den...

Organisasjonen Folkestyret vil styrke demokratiet

Organisasjonen Folkestyret vil styrke demokratiet

[excerpt]Folkestyret er en norsk, frittstående organisasjon (folkebevegelse) som vil styrke demokratiet og individets frihet gjennom desentralisert av makt i Norge. [/excerpt] På Folkestyrets nettsted blir hele Norges demos (de frie borgere) oppfordret til å samle seg...

Nettverket Democracy R&D

Nettverket Democracy R&D

[excerpt]Democracy R&D er et internasjonalt nettverk av organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner som hjelper beslutningstakere med å ta vanskelige beslutninger og bygge tillit blant folk.[/excerpt] Nettverket tar tak i situasjonen i dag med utdaterte verktøy,...