Hvorfor elsker eller hater politikere borgerforsamlinger?

Forskere har dokumentert at politikere ikke syns folk har eevvnen til å delta i borgerforsamlinger.

Hva er politikeres bekymringer og innvendinger mot ideen om å konsultere tilfeldig utvalgte borgerjuryer eller borgerforsamlinger, og hvordan kan disse  håndteres?

Det spør forskningsdirektør Lyn Carson i The New Democracy Foundation og coordinator David Schecter i Democracy R&D Network i forsknings- og utviklingsnotatet «Hvorfor elsker eller hater politikere borgerforsamlinger?» (Why do Politicians Love or Hate the Idea of Citizens´ Juries?).

Notatet belyser fem motforestillinger politikere ofte har i forhold til borgerjuryer:

  1. Dette er et steg tilbake for parlamentariske systemer som kan bli oppfattet som om de ikke gjør jobben sin enda de gjør den godt
  2. Vi vil bli ledd av
  3. Folk har ikke evnen
  4. Det er umulig å sette sammen en gruppe som er genuint representativ
  5. Det er en illusjon å oppnå et utfall som ikke er til ulempe for folk som ikke deltar i jyryen

Les mer om forfatterne Lyn Carson og David Schecter
Utgiver: New Democracy Foundation
Les notatet
Utgitt: 26. november 2019
Opphavsrett: 2019
Sider: 7

 

 | Website

Christian Sømme er demokratiaktivist og kitchblogger. Overalt møter han mennesker som ikke kan assosiere seg med og føler maktesløshet overfor beslutningene til politikere og offentlig administrasjon. Han har etablert Oagal som en mediekanal for å dekke disse problemstillingene; reelt demokrati. Sømme har vært tillitsmann, by- og stedsutviklingsaktivist i en mannsalder, og demokratiaktivist som Medvirkningsombudet (selvutnevnt og honorært) fra 2018 og med Oagal fra 2024. (Foto: Thomas Eckhoff)