Participedia

Participedia er et globalt nettverk og en crowdsourcing-plattform for forskere, pedagoger, utøvere, beslutningstakere, aktivister og alle som er interessert i offentlig deltakelse og demokratiske innovasjoner.

Professor Graham Smith ved University of Westminister er blant deltakerne.