Bør politikere vurdere saker sammen med innbyggere?

BARE KANSKJE: Man må nøye vurdere om  politikere skal delta i prosesser sammen med innbyggerne.

Det kan tilfører autoritet, troverdighet og offentlig oppmerksomhet til en prosess å inkludere politikere som deltakere. Men, ikke alltid.

Det skriver forskningsdirektør Lyn Carson i The New Democracy Foundation I forsknings-og utviklingsnotatet «Should politicians deliberate alongside citizens?«.

«Deliberate» betyr å overveie, vurdere eller diskutere noe grundig. I relasjon til demokratiske prosesser handler dette om metoder hvor folk aktivt og bevisst deltar i diskusjoner og refleksjon rundt politiske spørsmål eller beslutninger. Dette kan inkludere å engasjere seg i offentlige debatter, delta i borgerjuryer eller borgerforsamlinger, og bidra til å utvikle veloverveide og informerte meninger.

Det er ikke mange eksempler hvor  kombinasjonen av politikere og borgere har blitt prøvd ut, men det er mulig å se til Irlands konstitusjonelle konvensjon, Belgias overveielseskomiteer og Storbritannias borgerforsamlinger om engelsk desentralisering for i det minste noen tilfeller, skriver Carson.

Carsen forteller om vellykkede seanser. Politikere kan tilby unik kunnskap og politisk kompetanse som virkelig kan gagne overveielsene. Men, ikke alltid. Man må nøye vurdere hvorvidt eller hvordan politikere skal delta. Mer om det i New Democracy Foundation-notatet.

Les mer om forfatteren Lyn Carson
Utgiver: New Democracy Foundation
Les notatet
Utgitt: 28. juli 2021
Opphavsrett: 2021
Sider: 6