Foundation for Democracy & Sustainable Development

TENKETANK: Foundation for Democracy & Sustainable Development fremmer demokrati, bærekraft og samfunnsutvikling.

Foundation for Democracy & Sustainable Development (Stiftelsen for demokrati og bærekraftig utvikling) er en UK-basert organisasjon (tenke-tank) som fremmer demokrati, bærekraft og samfunnsutvikling.

Gjennom prosjekter og andre tiltak jobber FDSD for å styrke demokratiske verdier, øke bevisstheten om bærekraftige løsninger og fremme rettferdig og inkluderende utvikling.

Stiftelsen tror på betydningen av deltakelse og inkludering i demokratiske prosesser. Den jobber for å styrke folks stemmer og sikre at alle har muligheten til å delta i beslutninger som påvirker deres liv og samfunnet som helhet. Dette inkluderer å fremme lik tilgang til utdanning, helsevesen, rettferdig arbeid og beskyttelse av grunnleggende menneskerettigheter.