World Forum for Democracy

World Forum for Democracy er et internasjonalt arrangement i regi av Europarådet. Forumet ble initiert i 2012 som en plattform for dialog og innovasjon innen demokratisk styring etter Europarådets prinsipper over hele verden.

Gjennom arrangementer tar forumet opp utfordringer som demokratiet står overfor – «med banebrytende initiativer som utgangspunkt» i henhold til sitt eget nettsted – og fremmer debatt mellom ulike aktører for å finne konkrete løsninger. Forumet har som mål å gi folket – demos – sin rettmessige plass i politiske beslutningsprosesser. Det skal  dermed bidra til utviklingen av demokratiet mot mer deltakende og inkluderende strukturer og institusjoner, samt til implementeringen av Bærekraftsmål 16 om å bygge rettferdige og fredelige samfunn.