2023 et uheldig år for demokratiene beskriver Economists EIU-divisjons årlige evaluering

I sin årlige evaluering av verdens demokratier beskriver Economist Intelligence Unit (EIU) året 2023 som et uheldig år for demokratiene

Economist Groups forsknings- og analysedivisjon Economist Intelligence Unit (EIU) utgir årlig sin evaluering av verdens demokratier i form av en demokrati-indeks. Norge toppet også for 2023 indeksen med 9,81 av 10 mulige poeng. USA ble nedgradert som demokrati i 2016.

EIU lar deg laste ned demokratiindseksrapporten for 2023 gratis.

The Economist Intelligence Unit’s Democracy Index gir et øyeblikksbilde av demokratitilstanden i 165 selvstendige stater og to territorier. Dette dekker nesten hele verdens befolkning og det store flertallet av verdens stater.

Demokratiindeksen vurderes på en skala fra 0-10, og er basert på de fem kategoriene valgprosess og pluralisme, regjeringens funksjon, politisk deltakelse, politisk kultur og sivile rettigheter. Basert på oppnådde poeng på en rekke indikatorer innen disse kategoriene, klassifiseres hvert land som en av fire typer regimer: Fullt demokrati, mangelfullt demokrati, hybrid regime eller autoritært regime.

I følge EIU mål på demokrati lever nesten halvparten av verdens befolkning i en form for demokrati (45,4 %). Bare 7,8 % bor i et fullt demokrati, ned fra 8,9% i 2015. Denne andelen falt etter at USA ble nedgradert fra fullt demokrati til mangelfullt demokrati i 2016. Mer enn en tredjedel av verdens befolkning lever under autoritært styre (39,4 %), en andel som har økt de siste årene, skriver EIU.

På topp ligger Norge med 9,81 poeng, etterfulgt av New Zealand (9,61), Island (9,45), Sverige (9,39), Finland (9,30), Danmark (9,28), Irland (9,19), Sveits (9,14), Nederland (9,00) og Taiwan (8,92).

I henhold til EIU var året 2023 et uheldig år for demokratiet.

«Den gjennomsnittlige globale poengsummen [..] falt til sitt laveste nivå siden indeksen begynte i 2006. Mindre enn 8 % av verdens befolkning lever i et fullt demokrati, mens nesten 40 % lever under autoritært styre – en andel som har økt de siste årene. Den økende forekomsten av voldelig konflikt har alvorlig svekket den globale demokratipoengsummen og hindret en gjenoppretting etter pandemiårene 2020-22», skriver EIU i presentasjonen av demokrati-indeksrapporten 2023 på sin nettside.