Demokratimangel i politiske organisasjoner forplanter seg videre

  Det representative demokrati eller styresett innebærer at folket styrer gjennom...

Les mer